Consultanță în securitate

Primul pas în protejarea împotriva riscurilor actuale și viitoare.

Consultanță în securitate pe baza experienței dobândite în ultimii 28 de ani.

Analiză

Descoperim unde există puncte slabe și lacune de securitate în organizație

Evaluare

Subliniem vulnerabilitățile activelor pentru a atenua contramăsurile necesare

Consultanță

Dezvoltăm strategii, proiectăm și construim arhitectura de securitate

Audit

Ajutăm la rezolvarea problemelor care determină neconformitatea

Instruire

Formare în domeniul securității, calibrată la nivelul organizației

ÎN SPRIJINUL TĂU

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

Fiecare companie care deține un spațiu în care își desfășoară activitatea are obligația legislativă de a realiza analiza de risc la securitate fizică.

Analiza de risc la securitate fizică presupune implementarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitate fizică este necesară dacă:
 • Te încadrezi în tipurile de agenți economici conform legii 333/2003, cap. I, art.2, alin(1)
 • Ai un plan de pază care trebuie avizat de structura de poliție
 • Ai un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie avizat de structura de poliţie
 • Vrei să știi care sunt vulnerabilitățile afacerii tale din punct de vedere al securității
 • Afacerea ta este permanent expusă infractorilor

Revizuirea analizei de risc trebuie facută în următoarele situații:

 • o dată la trei ani, pentru corelarea cu posibilele modificări ale riscurilor care pun în pericol siguranța fizică a unității
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident care a pus în pericol securitatea fizică a unității
 • în cel mult 30 de zile de la efectuarea unor modificări la structura clădirii, a functionalității sau după ce a fost schimbat obiectul de activitate al firmei respective

Testul de penetrare este procesul de identificare a vulnerabilităților de securitate într-un obiectiv protejat, prin evaluarea sistemului de securitate cu diferite tehnici dăunătoare. Punctele slabe ale unui sistem de securitate sunt exploatate în acest proces printr-un atac simulat autorizat. Necesitatea acestui test este de a asigura date importante, informații, de a identifica factorii de risc, de a identifica breșele de securitate din cadrul sistemului de securitate într-un obiectiv protejat. Odată ce vulnerabilitatea este identificată se vor lua măsuri de eliminare sau diminuare pe cât de mult posibil.

Auditorul de securitate trebuie să cunoască legislaţia română în vigoare, aplicabilă auditului de securitate.

Auditorul de securitate trebuie să aibă abilităţi de scriere, raportare şi sinteză şi să ştie să se exprime oral într-un mod clar şi uşor de înţeles, în limba română.

Auditorul de securitate trebuie să îşi îmbunătăţească în mod regulat abilităţile, inclusiv prin monitorizarea activă a standardelor profesionale, metodologiilor, tehnicilor şi instrumentelor utilizate în timpul activităţilor de audit desfăşurate.

Auditorul de securitate trebuie să stăpânească cele mai bune practici şi metodologii de audit în conformitate cu lista standardelor şi specificaţiilor europene şi internaţionale.

Auditorul de securitate trebuie să aibă abilităţile/competenţele cerute de tipurile de activităţi de audit şi de funcţiile îndeplinite pe timpul unui audit de securitate.

Pentru desfăşurarea activităţilor de audit de securitate, auditorul de securitate trebuie să aibă experienţă în domeniu, respectiv să îndeplinească cel puţin una dintre cerinţele de mai jos:

 • cel puţin 2 ani de experienţă în domeniul implementării si operaționalizării serviciilor de securitate private;
 • cel puţin un an de experienţă în domeniul investigaţiilor, testării sau al auditului de securitate.

Decizia cu privire la momentul efectuării unui audit de rutină este de regulă decizia conducătorului societății. Acesta ar putea alege să le efectueze lunar, trimestrial sau bianual. Cu toate acestea, se recomandă ca aceste audituri să fie efectuate cel puțin de două ori pe an și, de regulă, au loc:

 • după producerea unui incident de securitate;
 • după revizuirea sau completarea procedurilor de lucru, urmărindu-se modul în care au fost implementate, înțelese și respectate;
 • după dezvoltarea unei noi componente în portofoliul de servicii oferite clientilor.

Auditurile de securitate sunt complexe, consumă timp, iar apoi datele trebuie interpretate și aplicate măsuri de corecție acolo unde este necesar. Totuși, fără un audit de securitate nu poate fi stabilit gradul de siguranță a clientilor.

Auditorii de securitate pot fi persoane fizice atestate cetățeni români, precum și cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori ai Spațiului Economic European sau persoane juridice cu personal atestat, care îndeplinesc cerințele și care doresc să desfășoare o activitate prin care se realizează o evaluare sistematică a tuturor politicilor, procedurilor și măsurilor de protecție implementate la nivelul societăților specializate, în vederea identificării disfuncțiilor și vulnerabilităților și a furnizării unor soluții de remediere a acestora, activitate pe care să o exercite în România în mod independent sau ca angajați ai unor persoane juridice.

1.    Ce experiență relevantă aveți în implementarea standardelor și proiectelor pentru clienții din industria din care facem parte?

2.    Câte dintre aceste proiecte au fost implementate cu succes în ultimii trei ani?

3.    Povestiți-ne despre cel mai complex proiect de consultanță în care ați fost implicat și despre rolul dvs. în acel proiect.

4.    Ce clienți v-ar putea recomanda? Ne puteți oferi o persoană de contact?

5.    Ne puteți prezenta un exemplu de documentație rezultată ca urmare a implementării unor standarde similare în cadrul altor companii și materiale de training folosite pentru un client anterior?

6.    Care au fost principalele probleme regăsite frecvent în proiectele de acest fel?

7.    Care este timpul estimat de implementare al proiectului? Care sunt factorii critici de care depinde acest proiect și respectarea termenului de livrare?

8.    Există servicii suplimentare pe care este necesar să le achiziționăm pentru implementarea proiectului?

9.    Prețul ofertei financiare este final sau pot apărea costuri suplimentare?

10.  Identificați un potențial conflict de interese în cazul în care veți deveni furnizorul nostru?

CERERE DE OFERTĂ

Obține o cotație chiar acum!

Completează formularul cu datele personale și un specialist în securitate te va contacta pentru a-ți oferi consultanță gratuită, alături de o ofertă de preț potrivită nevoilor tale. 

RECOMANDĂRI

Te-ar mai putea interesa:

Asigurăm supravegherea permanentă a obiectivelor tale, utilizând sisteme tehnice de securitate, proiectate în mod personalizat, instalate şi conectate 24/7 la dispeceratul Guard One.  

Asigurăm servicii de pază adaptate fiecărui segment şi fiecărui client în parte, cu agenţi de securitate certificați, instruiţi și sprijiniți de tehnologie de ultimă oră pentru a garanta siguranța și securitatea operațiunilor tale.